جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
گروه :خانواده و علوم اعصاب ۱۳۹۶/۴/۲۲ - ۰۶:۳۵ شناسه مطلب: ۵۱۵۲
۲۶۹
نویسندگان: مهسا خیرالله زاده- دکتر فائزه دهقان
مراحل رشدی کودک: فهمیدن کلمات، رفتار و مفاهیم چگونه گسترش میابد؟ (از ۴ تا ۱۲ماهگی)
در ۱۲ ماهگی کودک در حال ترکیب حرکات با اقدامات خاص و کلمات است مانند بای بای کردن، خداحافظی زمانی که شخصی اتاق را ترک می کند یا تکان دادن سرش به سمت عقب و جلو جهت خودداری از خوردن غذا.

4 تا 7 ماهگی

کودک شما حالا نامش را می داند و زمانی که اسمش را صدا می کنید متوجه می شود که با او صحبت می کنید. حتی با برگشتن به سمت شما واکنش نشان می دهد. حتی تن صدای شما را هم به خوبی میشناسد. وقتی خوشحال هستید عکس العمل شادی نشان می دهد و زمانی که با تندی با او صحبت کنید ناراحت شده و حتی ممکن است گریه کند. حالا می تواند غریبه ها و افرادی که می شناسد را تشخیص دهد و حتی زمانی که او را به بغل کسی دیگر بفرستید که نمی شناسد گریه کند.

8 تا 12 ماهگی

کودک شما درخواست های ساده را متوجه می شود. برای مثال وقتی که سعی می کند تا به کابل برقی دست بزند اگر بگویید ’نه’، از دست زدن خودداری می کند و به صورت شما نگاه می کند و حتی ممکن است سرش را در جواب به صورت نه تکان دهد.

حتی پاسخ های شما به رفتارش را ازمایش می کند، شیطنت او زیاد نمی شود،  اما بهتر است بداند دنیای اطرافش چطور کار می کند برای مثال ممکن است غذا را به زمین بیاندازد تا ببینید شما چه کار خواهید کرد و سپس رفتار شما را دربانک حافظ اش به خاطر می سپارد. ممکن است دوباره همین کار را انجام دهد تا ببیند شما دوباره همان عکس العمل را خواهید داشت یا نه.

در این سن کودک در حال ترکیب حرکات با اقدامات خاص و کلمات است مانند بای بای کردن، خداحافظی زمانی که شخصی اتاق را ترک می کند یا تکان دادن سرش به سمت عقب و جلو جهت خودداری از خوردن غذا.

نظرات
ارسال نظر
لطفا حاصل عبارت را در باکس وارد کنید
5 + 3 =
ارسال