جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
وبلاگ
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴ خانواده و علوم اعصاب
نویسندگان: مهسا خیرالله زاده- دکتر فائزه دهقان
با تماشای روزمرگی شما کودک شما شروع به دانستن و درک بعضی از جنبه های  پیچیده زندگی روزانه می کند. مانند خریدن غذا و گفتن زمان. همچنین درک عمیقی از رفتار با دیگران به دست آورده است اگر می خواهید مطمئن شوید که او فردی مهربان و مفید بزرگ می شود با او این چینن رفتار کنید.
یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۱۴ خانواده و علوم اعصاب
نویسندگان: مهسا خیرالله زاده- دکتر فائزه دهقان
 لوب آهیانه مغز نزدیک تاج سر قرار گرفته است و عواملی چون تست کنترل مزه ها، لمس کردن، شناسایی اجسام، هماهنگی دست و چشم ها و قدرت تشخیص بینایی را برعهده دارد.
پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ ۷۳ خانواده و علوم اعصاب
نویسندگان: مهسا خیرالله زاده- دکتر فائزه دهقان
در ۱۲ ماهگی کودک در حال ترکیب حرکات با اقدامات خاص و کلمات است مانند بای بای کردن، خداحافظی زمانی که شخصی اتاق را ترک می کند یا تکان دادن سرش به سمت عقب و جلو جهت خودداری از خوردن غذا.
جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶ ۱۴۸ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر فائزه دهقان
مشاهده این ارائه به افرادی که در کارگاه های بینایی دکتر علیزاده و دکتر دهقان شرکت کرده اند توصیه می شود.
جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶ ۲۸ خانواده و علوم اعصاب
نویسندگان: مهسا خیرالله زاده- دکتر فائزه دهقان
در فاصله دو تا سه ، کودک شما به جستجوی هر آنچه در محیط اطرافش می بیند می پردازد. فعالیت مورد علاقه اش تماشا کردن اتفاقات اطراف خود است.
چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۶ ۳۱ فلج مغزی
این ویدئو در کارگاه فلج مغزی دکتر خیاط زاده ارائه شده است و مشاهده آن را به شرکت کنندگان در این کارگاه توصیه می کنیم.