جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶
وبلاگ
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۷ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر ابراهیم پیشیاره
این ویدئو در کارگاه مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان اتیسم توسط دکتر ابراهیم پیشیاره ارائه شده است. 
پنج شنبه ۲۵ آیان ۱۳۹۶ ۱۴ توانبخشی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
در این پاورپوینت راهکارهایی در مورد چگونگی ایجاد تعادل در کودکان دچار به اختلال یادگیری ارائه می شود.
چهارشنبه ۲۴ آیان ۱۳۹۶ ۶۱ کاردرمانی
نویسنده: دیوید گری
این مقاله توسط دکتر فرهنگ دوست در کارگاه توانبخشی اختلال یادگیری ارائه شده است
سه شنبه ۲۳ آیان ۱۳۹۶ ۲۷ توانبخشی
نویسنده: باربارا ویلسون
این کتاب به بررسی توانبخشی توجه و نظریه یکپارچگی می پردازد
یکشنبه ۲۱ آیان ۱۳۹۶ ۲۳۲ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر ابراهیم پیشیاره
این ویدئو در کارگاه مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان اتیسم توسط دکتر ابراهیم پیشیاره ارائه شده است. 
چهارشنبه ۱۷ آیان ۱۳۹۶ ۲۴ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر ابراهیم پیشیاره
این ویدئو در کارگاه مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان اتیسم توسط دکتر ابراهیم پیشیاره ارائه شده است.