جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
کاردرمانی
جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶ ۱۷۵ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر فائزه دهقان
مشاهده این ارائه به افرادی که در کارگاه های بینایی دکتر علیزاده و دکتر دهقان شرکت کرده اند توصیه می شود.
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ ۱۵۵ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این پاورپوینت در کارگاه ادراک دیداری و شناخت توسط دکتر علیزاده ارائه شده است.
شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶ ۲۵ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این پاورپوینت در کارگاه ادراک دیداری و شناخت توسط دکتر علیزاده ارائه شده است.
چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶ ۳۳ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این پاورپوینت در کارگاه ادراک دیداری و شناخت توسط دکتر علیزاده ارائه شده است.
شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ ۸۳ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این پاورپوینت در کارگاه ادراک دیداری و شناخت توسط دکتر علیزاده ارائه شده است.
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲۹ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این پاورپوینت در کارگاه توانبخشی دیداری عصبی توسط دکتر مهدی علیزاده ارائه گردیده است.
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ۴۷ کاردرمانی
نویسنده: دکتر فائزه دهقان
حرکات فیکس کردن و تعقیب کردن در کودکان اتیسم ضعیف است و این در عملکرد های شناختی و اجتماعی آنها نیز تاثیر می گذارد. ارتقا عملکرد چشم نیازمند توانبخشی دقیقی است که نیاز به ارزیابی دقیق چشمی و تعادلی، بررسی عملکرد های بازی، رفتاری و تحصیلی دارد.
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ ۴۶ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
این مقاله در کارگاه توانبخشی دیداری عصبی توسط دکتر علیزاده ارائه شده است.
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۵۸ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر مهدی علیزاده
در این پاورپوینت که به صورت پی دی اف ارائه شده است، به بررسی نحوه عملکرد اتاق های حسی و مفاهیم مرتبط با آن می پردازیم.