جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
کاردرمانی
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۷۱ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر میثم محمدی
این پاورپوینت در کارگاه تخصصی آگاهی، توجه، عصب شناسی و توانبخشی توسط دکتر میثم محمدی ارائه شده است.
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ ۱۰۸ کاردرمانی
نویسنده: لیزا کورتز
این کتاب راهنمایی برای والدین و متخصصان می باشد.
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۵۳ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر ابراهیم پیشیاره
این ویدئو در کارگاه مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان اتیسم توسط دکتر ابراهیم پیشیاره ارائه شده است. 
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ۲۰۸ کاردرمانی
نویسنده: دیوید گری
این مقاله توسط دکتر فرهنگ دوست در کارگاه توانبخشی اختلال یادگیری ارائه شده است
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ ۳۴۴ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر ابراهیم پیشیاره
این ویدئو در کارگاه مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان اتیسم توسط دکتر ابراهیم پیشیاره ارائه شده است. 
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۱۲۷ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر ابراهیم پیشیاره
این ویدئو در کارگاه مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان اتیسم توسط دکتر ابراهیم پیشیاره ارائه شده است. 
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ۲۰۴ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر ابراهیم پیشیاره
این ویدئو در کارگاه مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان اتیسم توسط دکتر پیشیاره ارائه شده است.
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ۲۶۵ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر ابراهیم پیشیاره
این ارائه به بررسی مسائل مطرح شده در کارگاه مداخلات یکپارچگی حسی در کودکان اتیسم توسط دکتر پیشیاره می پردازد.
جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶ ۳۱۳ کاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر فائزه دهقان
مشاهده این ارائه به افرادی که در کارگاه های بینایی دکتر علیزاده و دکتر دهقان شرکت کرده اند توصیه می شود.