جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷
فعالیت ها
جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۸۶۰ فعالیت ها
اولین آخر هفته شناختی فروردین ۱ تیرماه برگزار می شود. فروردین ۵ کارگاه شناختی عمده را برای برگزاری آخر هفته های شناختی معرفی کرده است.
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۴۸۷ اخبار و تازه‌ها
با توجه به همزمانی کارگاه فلج مغزی با زمان انتخابات ریاست جمهوری و درخواستهای مداوم کاربران برای تغییر زمان این کارگاه، این کارگاه در روزهای ۴ و ۵ خردادماه برگزار خواهد شد.
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۷۲۲ اخبار و تازه‌ها
مهلت ثبت نام زودهنگام کارگاه توانبخشی دیداری عصبی که در تاریخ‌های ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت برگزار می‌شود پایان یافت.
شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ ۱۱۸۵ اخبار و تازه‌ها
ثبت نام کارگاه روابط گروهی از ۲۶ فروردین ماه آغاز شد. این کارگاه به بررسی تفاوت های جنسیتی دو جنس مخالف می پردازد.
سه شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ ۵۳۵ فعالیت ها
گروه آموزشی عصب شناختی فروردین موفق شد امتیاز بازآموزی کارگاه تخصصی فلج مغزی را اخذ کند.
دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ ۱۰۷۶ فعالیت ها
طی سال ۹۵ انجام شد
در روزهای پایانی سال ۹۵ فروردین موفق شد به توافق اولیه ای با کلینیک مغز و شناخت جهت برگزاری کارگاه های آموزشی با حمایت علمی این مرکز دست یابد