جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
گفتاردرمانی
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۳۹۴ گفتاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر هاشم فرهنگ دوست
این ویدئو در کارگاه تقلید و آپراکسی دکتر فرهنگ دوست نمایش داده شده است.
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ ۳۴۱ گفتاردرمانی
تهیه و ارائه: دکتر هاشم فرهنگ دوست
این پاورپوینت در کارگاه تخصصی تقلید و آپراکسی توسط دکتر فرهنگ دوست ارائه شده است.