جستجو

گروه آموزشی عصب شناختی فروردین

Farvardin Neuro-Cognitive Training Group

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
آخر هفته های شناختی را با فروردین همراه باشید
اولین آخر هفته شناختی فروردین 1 تیرماه برگزار می شود. فروردین 5 کارگاه شناختی عمده را برای برگزاری آخر هفته های شناختی معرفی کرده است.
۲۹
اردیبهشت
اخبار و تازه‌ها
پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲۶ اخبار و تازه‌ها
این کارگاه که برای مقاطع کارشناسی به بالای رشته های کاردرمانی و فیزیوتراپی مناسب است در محل سالن کنفرانس کلینیک آرمان شایان در حال برگزاری است.
جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۹۲ اخبار و تازه‌ها
طی روز ۵ شنبه، فروردین توانست با موافقت انجمن علمی کاردرمانی، برای کارگاه یک روزه ادراک دیداری و شناخت ۵ امتیاز کسب نماید.
جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۳۵۸ فعالیت ها
اولین آخر هفته شناختی فروردین ۱ تیرماه برگزار می شود. فروردین ۵ کارگاه شناختی عمده را برای برگزاری آخر هفته های شناختی معرفی کرده است.
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴۴ اخبار و تازه‌ها
کانال علوم اعصاب برای خانواده یک کانال عمومی است که اطلاعات تخصصی در باره علوم اعصاب را به زبانی ساده بیان می کند.
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰۱ کاردرمانی
با رایزنی های انجام شده با انجمن علمی کاردرمانی، در تلاشیم برای کارگاه تخصصی ادراک دیداری و شناخت امتیاز بازآموزی اخذ گردد.
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۴۶ اخبار و تازه‌ها
با توجه به همزمانی کارگاه فلج مغزی با زمان انتخابات ریاست جمهوری و درخواستهای مداوم کاربران برای تغییر زمان این کارگاه، این کارگاه در روزهای ۴ و ۵ خردادماه برگزار خواهد شد.